ἐπιγαυροῦσθαι

ἐπιγαυροῦσθαι
ἐπιγαυρόομαι
pres inf mp
ἐπιγαυρόω
make proud
pres inf mp

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”